Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Bulgarian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 50.0% 0.2% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) (zh) 50.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) (zh_HANS) 50.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) (zh_TW) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% Translate
English source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French 50.0% 0.2% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 50.0% 0.2% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi 50.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian (no) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish 50.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 50.0% 0.2% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 50.0% 0.2% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 50.0% 0.2% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 50.0% 0.2% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Uyghur 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license LGPL-2.1
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master
Last remote commit XCOMMONS-1960: Remove mutation score strategy from the build (pitest/descartes) 26bd9f399b
vmassol authored 6 hours ago
Filemask.translation/xwiki-platform-distribution/xwiki-platform-distribution-flavor/xwiki-platform-distribution-flavor-common/src/main/resources/Main/WebHome_*.properties
Monolingual base language file.translation/xwiki-platform-distribution/xwiki-platform-distribution-flavor/xwiki-platform-distribution-flavor-common/src/main/resources/Main/WebHome_en.properties
Number of strings 80
Number of words 14360
Number of characters 113080
Number of languages 40
Number of source strings 2
Number of source words 359
Number of source characters 2827
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes XWiki Platform/Main.WebHome - Chinese (Simplified) (zh_HANS)
a month ago Damoebai New translation XWiki Platform/Main.WebHome - Chinese (Simplified) (zh_HANS)
a month ago Damoebai New contributor XWiki Platform/Main.WebHome - Chinese (Simplified) (zh_HANS)
2 months ago None Resource update XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
2 months ago None Committed changes XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
2 months ago jasa New translation XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
{{box cssClass = "floatinginfobox"}}
{{velocity}}
{{html clean = "true"}}
## Chromes XSS Auditor blokkerer forhåndsvisningshandlingen hvis:
## * det innsendte innholdet har en iframe med en ekstern URL
## * forhåndsvisningshandlingen viser innsendt iframe
## Løsningen er å sørge for at det innsendte innholdet (makromarkørene) ikke samsvarer med forhåndsvisning HTML.
## Se XWIKI-14818: Forhåndsvisning utløser ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR i Chrome
#set ($iframe = 'iframe')
<$iframe src = "https://www.youtube.com/embed/9QTWrZ7OfzI" title="YouTube-video av XWiki" role="presentation" allowfullscreen></$iframe>
{{/Html}}
{{/velocity}}
{{/box}}

= Velkommen til Wiki =

XWiki er det beste verktøyet for å organisere kunnskapen din. En //wiki// er organisert i et hierarki av //sider//. Du kan lage flere wikier, hver med sitt eget sett med sider.

XWiki kan brukes som kunnskapsbase (support, dokumentasjon, salg, etc.), for samarbeidsarbeidsområder eller til og med som et komplett intranett.

= Det grunnleggende =

For å få mest mulig ut av wikien din, logg inn og:

Bruk {{velocity}}$services.icon.render('pencil'){{/velocity}} knappen over for å //redigere// denne siden og begynne å tilpasse wiki til dine behov.

Bruk {{velocity}}$services.icon.render('add'){{/velocity}} knappen over for å //legge til// flere sider til wikien din og opprette //hierarkiet// som best organiserer innholdet ditt .

Bruk {{velocity}}$services.icon.render('home'){{/velocity}} brødsmulene som ligger over tittelen for å //navigere// inne på sidene dine. Det er lett å gå seg vill i en stor wiki uten dem.

Du kan også bruke [[Sandbox >> Sandbox.WebHome]] for mer demoinnhold og generelt et sted å eksperimentere med wikifunksjonene.

 {{box}}
Lær mer om hvordan du bruker XWiki med {{velocity}}[[Komme i gang guide>>http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/UserGuide/GettingStarted/WebHome?version=$xwiki.version]]{{/velocity}}.
{{/box}}

(%class="row"%)(((
(%class="col-xs-12 col-sm-6"%)(((
= Utvid wikien =

For å utvide kraften og funksjonalitetene til wikien din med funksjonene //du// trenger, kan du gå over til {{velocity}}[[Extension Manager>>path:$xwiki.getURL($services.model.createDocumentReference('wiki','XWiki','XWikiPreferences'),'admin','editor=globaladmin&section=XWiki.Extensions')]]{{/velocity}} der du kan søke etter og installere utvidelser.

Hvis du vil bla gjennom 900+ fellesskapsbidragte utvidelser som er tilgjengelige for XWiki, kan du gå til [[Extensions Repository>>http://extensions.xwiki.org]].
)))
(%class="col-xs-12 col-sm-6"%)(((
= Lag din applikasjon =

Gå utover de tilgjengelige utvidelsene og definer //strukturen// av dataene basert på //dine// behov, og lag //dine// egne applikasjoner med [[App Within Minutes>>AppWithinMinutes]] (AWM).

AWM vil ta seg av å gjøre det enkelt for deg og brukerne dine å opprette og administrere dataene.
)))
)))
3 months ago None New string to translate XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
3 months ago None New string to translate XWiki Platform/Main.WebHome - Chinese (Traditional) (zh_TW)
3 months ago None New string to translate XWiki Platform/Main.WebHome - Chinese (Simplified) (zh)
3 months ago None New string to translate XWiki Platform/Main.WebHome - Vietnamese
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year