Translation status

Strings83
100.0% Translate
Words365
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Dashboard.Translations 85.7% 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParameters 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Menu Application 18.9% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.UserProfileTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.SolrTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 0.0% 1.5% Translate
Index.Translations 11.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxScripts 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Core Resources 53.4% 37.3% 43.9% 0.1% 0.1% 0.1% Translate
XWiki.TemplateProviderTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main WikiManager.Translations 98.8% 97.7% 1.1% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
AnnotationCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
IconThemesCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AppWithinMinutes.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Repository 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.ActivityTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Jetty listener 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SkinsCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Panels.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PanelsCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-rendering-ui 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
WYSIWYG Editor API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Common WikiManager.CommonTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.DocumentTreeTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.OfficeImporterTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Notifications.Code.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHeadings 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxEscapes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Rating module 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParagraphs 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-wiki-default 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.WebHome 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxNewLineLineBreaks 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxDefinitionLists 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxIntroduction 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGroups 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Refactoring.Default 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license LGPL-2.1
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master 68df295361, 6 hours ago
Filemask.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-wiki/xwiki-platform-wiki-ui/xwiki-platform-wiki-ui-wiki/src/main/resources/WikiManager/Translations_*.properties
Monolingual base language file.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-wiki/xwiki-platform-wiki-ui/xwiki-platform-wiki-ui-wiki/src/main/resources/WikiManager/Translations_en.properties
Translation file .translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-wiki/xwiki-platform-wiki-ui/xwiki-platform-wiki-ui-wiki/src/main/resources/WikiManager/Translations_pl.properties
When User Action Detail Object
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Zarządzanie ustawieniami takimi jak nazwa wiki, opis, właściciel, typ członkostwa.
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Nazwa użytkownika do dodania.
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Użytkownik który ma pełne prawa do tej wiki.
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Wyświetlana nazwa tej wiki.
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Zostałeś zaproszony aby dołączyć do wiki "{0}".
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Komentarz:
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Zostałeś zaproszony aby dołączyć do tej wiki.
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Aby zobaczyć listę wszystkich członków możesz użyć strony {0}Katalog Użytkowników{1}.
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Jeśli chcesz, możesz {0}opuścić tą wiki{1}.
9 months ago easydp Translation changed XWiki Platform/Wiki WikiManager.Translations - Polish
Jesśli chcesz, możesz {0} dołaączyć do tej wiki{1}.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 83 365
Translated 100.0% 83 365
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 30, 2018, 10:08 a.m.
Last author Dobromił Peszko

Activity in last 30 days

Activity in last year