Translation status

Strings2
100.0% Translate
Words359
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Dashboard.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.2% 0.0% Translate
Applications.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.RatingsTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AppWithinMinutes.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tour.HomepageTour.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Core Resources 99.4% 98.8% 0.5% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Common WikiManager.CommonTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.SolrTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
XWiki.UserProfileTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.UserDirectoryTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mail.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.AdminTranslations.xml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AnnotationCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-wiki-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Wiki WikiManager.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Localization Macro 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Index.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
IconThemesCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Repository 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Jetty listener 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SkinsCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Panels.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PanelsCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-rendering-ui 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
WYSIWYG Editor API 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.DocumentTreeTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.OfficeImporterTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHeadings 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxEscapes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Rating module 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParagraphs 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxNewLineLineBreaks 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxDefinitionLists 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxIntroduction 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGroups 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.TemplateProviderTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Refactoring.Default 34.6% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParameters 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Include Macro 88.2% 97.4% 0.0% 11.7% 0.0% 0.0% Translate
Main WikiManager.Translations 99.4% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Display Macro 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Help.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sandbox.WebHome 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Notifications.Macro 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Platform Refactoring API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Notifications.Code.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Security Authentication Default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHorizontalLine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxImages 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxOtherSyntaxes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Menu Application 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Platform.SandboxTestPage 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxMacros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxLinks 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki WikiMacro Store 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxScripts 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macros.TreeTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Model API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.EditTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mentions UI 94.7% 95.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Invitation.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Platform Icon Default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHTML 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Model Validation UI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Model Validation API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-extension-handler-xar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTextFormatting 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTables 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JCaptcha UI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Skin Extensions 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TemplateMacro 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxQuotations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-extension-script 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mentions Notifications 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxLists 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Help.SupportPanel.Content 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxVerbatim 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Message Stream 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Flavor API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGeneralRemarks 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
FlamingoThemesCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Security Authentication UI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Captcha UI 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Like UI 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Like Notifications 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license LGPL-2.1
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master
Last remote commit XWIKI-17575: Expose Live Data sources through REST API 72ccbffad3
Marius Dumitru Florea authored 3 hours ago
Filemask.translation/xwiki-platform-distribution/xwiki-platform-distribution-flavor/xwiki-platform-distribution-flavor-common/src/main/resources/Main/WebHome_*.properties
Monolingual base language file.translation/xwiki-platform-distribution/xwiki-platform-distribution-flavor/xwiki-platform-distribution-flavor-common/src/main/resources/Main/WebHome_en.properties
Translation file .translation/xwiki-platform-distribution/xwiki-platform-distribution-flavor/xwiki-platform-distribution-flavor-common/src/main/resources/Main/WebHome_no.properties
When User Action Detail Object
8 months ago None Resource update XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
8 months ago None Committed changes XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
8 months ago jasa New translation XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
{{box cssClass = "floatinginfobox"}}
{{velocity}}
{{html clean = "true"}}
## Chromes XSS Auditor blokkerer forhåndsvisningshandlingen hvis:
## * det innsendte innholdet har en iframe med en ekstern URL
## * forhåndsvisningshandlingen viser innsendt iframe
## Løsningen er å sørge for at det innsendte innholdet (makromarkørene) ikke samsvarer med forhåndsvisning HTML.
## Se XWIKI-14818: Forhåndsvisning utløser ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR i Chrome
#set ($iframe = 'iframe')
<$iframe src = "https://www.youtube.com/embed/9QTWrZ7OfzI" title="YouTube-video av XWiki" role="presentation" allowfullscreen></$iframe>
{{/Html}}
{{/velocity}}
{{/box}}

= Velkommen til Wiki =

XWiki er det beste verktøyet for å organisere kunnskapen din. En //wiki// er organisert i et hierarki av //sider//. Du kan lage flere wikier, hver med sitt eget sett med sider.

XWiki kan brukes som kunnskapsbase (support, dokumentasjon, salg, etc.), for samarbeidsarbeidsområder eller til og med som et komplett intranett.

= Det grunnleggende =

For å få mest mulig ut av wikien din, logg inn og:

Bruk {{velocity}}$services.icon.render('pencil'){{/velocity}} knappen over for å //redigere// denne siden og begynne å tilpasse wiki til dine behov.

Bruk {{velocity}}$services.icon.render('add'){{/velocity}} knappen over for å //legge til// flere sider til wikien din og opprette //hierarkiet// som best organiserer innholdet ditt .

Bruk {{velocity}}$services.icon.render('home'){{/velocity}} brødsmulene som ligger over tittelen for å //navigere// inne på sidene dine. Det er lett å gå seg vill i en stor wiki uten dem.

Du kan også bruke [[Sandbox >> Sandbox.WebHome]] for mer demoinnhold og generelt et sted å eksperimentere med wikifunksjonene.

 {{box}}
Lær mer om hvordan du bruker XWiki med {{velocity}}[[Komme i gang guide>>http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/UserGuide/GettingStarted/WebHome?version=$xwiki.version]]{{/velocity}}.
{{/box}}

(%class="row"%)(((
(%class="col-xs-12 col-sm-6"%)(((
= Utvid wikien =

For å utvide kraften og funksjonalitetene til wikien din med funksjonene //du// trenger, kan du gå over til {{velocity}}[[Extension Manager>>path:$xwiki.getURL($services.model.createDocumentReference('wiki','XWiki','XWikiPreferences'),'admin','editor=globaladmin&section=XWiki.Extensions')]]{{/velocity}} der du kan søke etter og installere utvidelser.

Hvis du vil bla gjennom 900+ fellesskapsbidragte utvidelser som er tilgjengelige for XWiki, kan du gå til [[Extensions Repository>>http://extensions.xwiki.org]].
)))
(%class="col-xs-12 col-sm-6"%)(((
= Lag din applikasjon =

Gå utover de tilgjengelige utvidelsene og definer //strukturen// av dataene basert på //dine// behov, og lag //dine// egne applikasjoner med [[App Within Minutes>>AppWithinMinutes]] (AWM).

AWM vil ta seg av å gjøre det enkelt for deg og brukerne dine å opprette og administrere dataene.
)))
)))
9 months ago None New string to translate XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
9 months ago None Resource update XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
a year ago None Resource update XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
a year ago None Committed changes XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
a year ago jasa New translation XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
{{box cssClass = "floatinginfobox"}}
{{velocity}}
{{html clean = "true"}}
## Chromes XSS Auditor blokkerer forhåndsvisningshandlingen hvis:
## * det innsendte innholdet har en iframe med en ekstern URL
## * forhåndsvisningshandlingen viser innsendt iframe
## Løsningen er å sørge for at det innsendte innholdet (makromarkørene) ikke samsvarer med forhåndsvisning HTML.
## Se XWIKI-14818: Forhåndsvisning utløser ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR i Chrome
#set ($iframe = 'iframe')
<$iframe src = "https://www.youtube.com/embed/9QTWrZ7OfzI" title="YouTube-video av XWiki" role="presentation" allowfullscreen></$iframe>
{{/Html}}
{{/velocity}}
{{/box}}

= Velkommen til Wiki =

XWiki er det beste verktøyet for å organisere kunnskapen din. En //wiki// er organisert i et hierarki av //sider//. Du kan lage flere wikier, hver med sitt eget sett med sider.

XWiki kan brukes som kunnskapsbase (support, dokumentasjon, salg, etc.), for samarbeidsarbeidsområder eller til og med som et komplett intranett.

= Det grunnleggende =

For å få mest mulig ut av wikien din, logg inn og:

Bruk {{velocity}}$services.icon.render('pencil'){{/velocity}} knappen over for å //redigere// denne siden og begynne å tilpasse wiki til dine behov.

Bruk {{velocity}}$services.icon.render('add'){{/velocity}} knappen over for å //legge til// flere sider til wikien din og opprette //hierarkiet// som best organiserer innholdet ditt .

Bruk {{velocity}}$services.icon.render('home'){{/velocity}} brødsmulene som ligger over tittelen for å //navigere// inne på sidene dine. Det er lett å gå seg vill i en stor wiki uten dem.

Du kan også bruke [[Sandbox >> Sandbox.WebHome]] for mer demoinnhold og generelt et sted å eksperimentere med wikifunksjonene.

 {{box}} Lær mer om hvordan du bruker XWiki med {{velocity}}[[Komme i gang guide>>http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/UserGuide/GettingStarted/WebHome?version=$xwiki.version]]{{/velocity}}. {{/box}}

(%class="row"%)(((
(%class="col-xs-12 col-sm-6"%)(((
= Utvid wikien =

For å utvide kraften og funksjonalitetene til wikien din med funksjonene //du// trenger, kan du gå over til {{velocity}}[[Extension Manager>>path:$xwiki.getURL($services.model.createDocumentReference('wiki','XWiki','XWikiPreferences'),'admin','editor=globaladmin&section=XWiki.Extensions')]]{{/velocity}} der du kan søke etter og installere utvidelser.

Hvis du vil bla gjennom 900+ fellesskapsbidragte utvidelser som er tilgjengelige for XWiki, kan du gå til [[Extensions Repository>>http://extensions.xwiki.org]].
)))
(%class="col-xs-12 col-sm-6"%)(((
= Lag din applikasjon =

Gå utover de tilgjengelige utvidelsene og definer //strukturen// av dataene basert på //dine// behov, og lag //dine// egne applikasjoner med [[App Within Minutes>>AppWithinMinutes]] (AWM).

AWM vil ta seg av å gjøre det enkelt for deg og brukerne dine å opprette og administrere dataene.
)))
)))
a year ago jasa New translation XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
Hjem
a year ago jasa New contributor XWiki Platform/Main.WebHome - Norwegian (no)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2 359 2827
Translated 100.0% 2 359 2827
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 1, 2020, 11:08 a.m.
Last author Jarle Sandmo

Activity in last 30 days

Activity in last year