Translation status

Strings2
100.0% Translate
Words153
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Localization Macro
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.SolrTranslations
75.5% 81.5% 22.0% 0.7% 0.0% 1.5% Translate
XWiki.XWikiSyntaxQuotations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Common WikiManager.CommonTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.WatchListTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mail.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Index.Translations
88.8% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
FlamingoThemesCode.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.UserDirectoryTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AppWithinMinutes.Translations
91.3% 84.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
IconThemesCode.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxImages
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macros.TreeTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TemplateMacro
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main WikiManager.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Platform.SandboxTestPage
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sandbox.WebHome
50.0% 0.1% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-wiki-default
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGeneralRemarks
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGroups
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHeadings
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHorizontalLine
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHTML
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxDefinitionLists
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Core Resources
98.3% 96.7% 0.4% 0.2% 0.0% 0.1% Translate
XWiki.XWikiSyntaxEscapes
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxIntroduction
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxMacros
50.0% 0.5% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxLists
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
SkinsCode.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxNewLineLineBreaks
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxOtherSyntaxes
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParagraphs
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParameters
100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxScripts
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTables
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTextFormatting
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
PanelsCode.Translations
89.2% 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxLinks
50.0% 0.1% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AnnotationCode.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Skin Extensions
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.ActivityTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Panels.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Repository
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.DocumentTreeTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-extension-handler-xar
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Wiki WikiManager.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can be edited.
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master 09eb074, 8 days ago
File mask.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-help/xwiki-platform-help-ui/src/main/resources/XWiki/XWikiSyntaxVerbatim_*.properties
Monolingual base language file.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-help/xwiki-platform-help-ui/src/main/resources/XWiki/XWikiSyntaxVerbatim_en.properties
Translation file .translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-help/xwiki-platform-help-ui/src/main/resources/XWiki/XWikiSyntaxVerbatim_lv.properties
When User Action Detail Object
6 months ago Valdis Vitolins Translation changed XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxVerbatim - Latvian
= Paplašināts =

== Precīza teksta kopija ==

{{comment}}please do not translate the sub headlines{{/comment}}
=== 1.0 Verbatim ===

Precīza teksta kopijas iezīme ļauj attēlot tekstu tieši tādu, kāds tas ir ievadīts (citiem vārdiem sakot, šim tekstam netiek izpildīta viki sintakseAllow to enter content that will not be formatted (in other words the XWiki Syntax will not be taken into account).

{{info}}
In XWiki 1.0 sintaksē [[//pre//Syntax 1.0 the [[Pre makcross>>http://codeextensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/MacrosExtension/Pre+Macro]] novērš t+%28Radeox%29]] only preserves XWikai viki un //Syntax and Radeox// makcrosu izpildi, tomēr HTML kods un. However HTML snippets and Groovy vai /Velocity skcripti tiek izpildīti.
s are still executed.{{/info}}

|=PiemērsFeature|=XWiki 1.0 sintakseSyntax 1.0|=Rezsultāts
|Precīzi attēlots teksts rindā|{{{Teksts, kam {pre}*[netiek izpildīta]*{/pre} sintakse}}}|Teksts, kam {{{*[netiek izpildīta]*}}} sintakse
|Precīzi attēlots teksts rāmī

|Verbatim inline|{{{Some verbatim {pre}*[not rendered]*{/pre} content}}}|Some verbatim {{{*[not rendered]*}}} content
|Verbatim block
|(((
{{{
{pre}
Daudzu rindu
*precīzi*
attēlots teksts
multi line
*verbatim*
content

{/pre}
}}}

{{info}}Precīczu teksta kpoju var attēlot, arī izmantojot [[//cIt's also possible to use the [[Code// makcrosu>>http://codeextensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/MacrosExtension/Code+Macro+%28Radeox%29]], beut tas uzreiz pēc noklusējuma tekstu attēlo rāmīit displays its content in a box by default.{{/info}}
)))|(((
{{{
Daudzu rindu
*precīzi*
attēlots teksts
multi line
*verbatim*
content

}}}
)))

=== 2.0 Verbatim ===

Precīza teksta kopijas iezīme ļauj attēlot tekstu tieši tādu, kāds tas ir ievadīts (citiem vārdiem sakot, šim tekstam netiek izpildīta viki sintakse).

|=Piemērs|=XWiki {{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}} sintakse|=Rezultāts
|Precīzi attēlots teksts rindā|{{{Teksts, kam {{{*[netiek izpildīta]*}}} sintakse}}}|Teksts, kam {{{*[netiek izpildīta]*}}} sintakse
|Precīzi attēlots teksts rāmī|(((
{{{
{{{
Daudzu rindu
*precīzi*
attēlots teksts
}}}
}}}
)))|(((
{{{
Daudzu rindu
*precīzi*
attēlots teksts
}}}
Allow to enter content that will not be formatted (in other words the XWiki Syntax will not be taken into account).

|=Feature|=XWiki Syntax {{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}}|=Result
|Verbatim inline|{{{Some verbatim {{{**[[not rendered]]**}}} content}}}|Some verbatim {{{**[[not rendered]]**}}} content
|Verbatim block|((({{{
{{{
multi line
**verbatim**
content
}}}
}}})))|((({{{
multi line
**verbatim**
content
}}}
)))
6 months ago Valdis Vitolins Translation changed XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxVerbatim - Latvian
XWikiSyntaxVerbatim sintakses paraugs
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 2 153
Translated 100.0% 2 153
Review 0.0% 0
Failing check 50.0% 1

Last activity

Last change Oct. 3, 2018, 2:15 p.m.
Last author Valdis Vitolins

Activity in last 30 days

Activity in last year