Translation status

Strings2
100.0% Translate
Words140
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Localization Macro
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Main.SolrTranslations
75.5% 81.5% 22.0% 1 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxQuotations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Common WikiManager.CommonTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.WatchListTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Mail.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Index.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
FlamingoThemesCode.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.UserDirectoryTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
AppWithinMinutes.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
IconThemesCode.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxImages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Macros.TreeTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
TemplateMacro
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Main WikiManager.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Platform.SandboxTestPage
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Sandbox.WebHome
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
xwiki-platform-wiki-default
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxGeneralRemarks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxGroups
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxHeadings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxHorizontalLine
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxHTML
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxDefinitionLists
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki Core Resources
99.7% 99.7% 0.0% 9 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxEscapes
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxIntroduction
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxMacros
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxLists
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
SkinsCode.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxNewLineLineBreaks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxOtherSyntaxes
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxParagraphs
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxScripts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxTables
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxTextFormatting
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxVerbatim
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
PanelsCode.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.XWikiSyntaxLinks
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
AnnotationCode.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Skin Extensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Main.ActivityTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Panels.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Repository
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
XWiki.DocumentTreeTranslations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
xwiki-platform-extension-handler-xar
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Wiki WikiManager.Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master fc2f071
Translation file .translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-help/xwiki-platform-help-ui/src/main/resources/XWiki/XWikiSyntaxParameters_lv.properties
When User Action Translation
a month ago xrichard Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
a month ago Ryszard Jeziorski Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
a month ago Ryszard Jeziorski Committed changes XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
a month ago Valdis Vitolins Translation changed XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
= Papildu =

== Parametri ==

{{comment}}please do not translate the sub headlines{{/comment}}
eri ==

=== 1.0 Parameters ===


|=
i ===

XWiki 1.0 sintakse|=Izveidotaisē nav īpaša parametru norādīšanas veida un tā vietā ir jāveido XHTML saturs tā, kā parādīts zemāk.

|(((
{{{
<h
=XWiki sintakse 1 class="manaKlase" style="mansStils" id="mansId">header</h1>
}}}
)))|(((
{{{
<h1 class="manaKlase" style="mansStils" id="mansId">header</h1>
}}}
)))

=== 2
.0 Parameters ===


|=(% style="width="60%" %)XWiki {{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}} sintakse
|=Izveidotais XHTML
|(((
{{{
(% class="manaKlase" style="mansStils" id="mansId" %)
= header =
}}}
)))|(((
{{{
<h1 class="manaKlase" style="mansyClass" style="myStils" id="mansyle" id="myId"> 1headering</h1>
}}}
)))
= Papildu =

== Parameteri ==

===
2
}}})))|((({{{
<h
1 class="myClass" style="myStyle" id="myId"> 3heading</h1> 4
}}})))

=== 2
.0 Pparameteri ===

XWiki 1{{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}} sintaksē iespējams norādīt parametrus, dažādiem sintakses elementiem un teksta daļām.0 sintaks Piemē nav ram, ar parametriem var mainīpaša parametrut teksta stilu (noformējumu). Iespējams norādīšanas veida un tā vietā irt jāveidoebkuru parametru nosaukuma un vērtības pāri. Šie parametri un to vērtības tiek nodoti XHTML saturs tādzinējam, kā parādīts as no tiem izemāk.

|=XWiki sintakse 1.0|=Izveidotai
veidos atbilstošus XHTML atribūtus, kas, ievērojot norādīto stilu, tiks ņemti vērā pārlūkprogrammā.

|((({{{
<
=(% style="width1 class="myClass" style="myStyle" id="myId">heading</h1>
}}})))|((({{{
<h1 class="myClass" style="myStyle" id="myId">heading</h1>
}}})))

=== 2.
="60 parameteri ===

%" %)XWiki sintakse {{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}} sintaksē iespējams norādīt parametrus, dažādiem sintakses elementiem un teksta daļām. Piemēram, ar parametriem var mainīt teksta stilu (noformējumu). |=Iespējams norādīt jebkuru parametru nosaukuma un vērtības pāri. Šie parametri un to vērtības tiek nodotizveidotais XHTML dzinējam, kas no tiem izveidos atbilstošus XHTML atribūtus, kas, ievērojot norādīto stilu, tiks ņemti vērā pārlūkprogrammā.

|=(% style="width="60%" %)XWiki sintakse {{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}}|=Izveidotais XHTML

|((({{{
(% class="myClass" style="myStyle" id="myId" %)
= heading =
}}})))|((({{{
<h1 class="myClass" style="myStyle" id="myId"> 5heading</h1>
}}})))
6
}}})))
a month ago Valdis Vitolins Translation changed XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
XWikiSy sintaxPkses parametersi
5 months ago None Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
6 months ago None Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 2 140
Translated 100.0% 2 140
Review 0.0% 0
Failing check 100.0% 2

Last activity

Last change Oct. 3, 2018, 2:04 p.m.
Last author Valdis Vitolins

Activity in last 30 days

Activity in last year