Language Translated Words Review Checks Suggestions
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
English source
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Latvian
100.0% 100.0% 0.0% 2 0 Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master d4aa3b2
Number of strings 16
Number of words 1120
Number of languages 8
Number of source strings 2
Number of source words 140
When User Action Translation
a month ago xrichard Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
a month ago Ryszard Jeziorski Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
a month ago Ryszard Jeziorski Committed changes XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
a month ago Valdis Vitolins Translation changed XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
= Papildu =

== Parametri ==

{{comment}}please do not translate the sub headlines{{/comment}}
eri ==

=== 1.0 Parameters ===


|=
i ===

XWiki 1.0 sintakse|=Izveidotaisē nav īpaša parametru norādīšanas veida un tā vietā ir jāveido XHTML saturs tā, kā parādīts zemāk.

|(((
{{{
<h
=XWiki sintakse 1 class="manaKlase" style="mansStils" id="mansId">header</h1>
}}}
)))|(((
{{{
<h1 class="manaKlase" style="mansStils" id="mansId">header</h1>
}}}
)))

=== 2
.0 Parameters ===


|=(% style="width="60%" %)XWiki {{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}} sintakse
|=Izveidotais XHTML
|(((
{{{
(% class="manaKlase" style="mansStils" id="mansId" %)
= header =
}}}
)))|(((
{{{
<h1 class="manaKlase" style="mansyClass" style="myStils" id="mansyle" id="myId"> 1headering</h1>
}}}
)))
= Papildu =

== Parameteri ==

===
2
}}})))|((({{{
<h
1 class="myClass" style="myStyle" id="myId"> 3heading</h1> 4
}}})))

=== 2
.0 Pparameteri ===

XWiki 1{{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}} sintaksē iespējams norādīt parametrus, dažādiem sintakses elementiem un teksta daļām.0 sintaks Piemē nav ram, ar parametriem var mainīpaša parametrut teksta stilu (noformējumu). Iespējams norādīšanas veida un tā vietā irt jāveidoebkuru parametru nosaukuma un vērtības pāri. Šie parametri un to vērtības tiek nodoti XHTML saturs tādzinējam, kā parādīts as no tiem izemāk.

|=XWiki sintakse 1.0|=Izveidotai
veidos atbilstošus XHTML atribūtus, kas, ievērojot norādīto stilu, tiks ņemti vērā pārlūkprogrammā.

|((({{{
<
=(% style="width1 class="myClass" style="myStyle" id="myId">heading</h1>
}}})))|((({{{
<h1 class="myClass" style="myStyle" id="myId">heading</h1>
}}})))

=== 2.
="60 parameteri ===

%" %)XWiki sintakse {{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}} sintaksē iespējams norādīt parametrus, dažādiem sintakses elementiem un teksta daļām. Piemēram, ar parametriem var mainīt teksta stilu (noformējumu). |=Iespējams norādīt jebkuru parametru nosaukuma un vērtības pāri. Šie parametri un to vērtības tiek nodotizveidotais XHTML dzinējam, kas no tiem izveidos atbilstošus XHTML atribūtus, kas, ievērojot norādīto stilu, tiks ņemti vērā pārlūkprogrammā.

|=(% style="width="60%" %)XWiki sintakse {{velocity}}$crtSyntaxVer{{/velocity}}|=Izveidotais XHTML

|((({{{
(% class="myClass" style="myStyle" id="myId" %)
= heading =
}}})))|((({{{
<h1 class="myClass" style="myStyle" id="myId"> 5heading</h1>
}}})))
6
}}})))
a month ago Valdis Vitolins Translation changed XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
XWikiSy sintaxPkses parametersi
5 months ago None Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Swedish
5 months ago None Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Polish
5 months ago None Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Latvian
5 months ago None Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - Italian
5 months ago None Resource update XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxParameters - French
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year