Translation status

Strings2
50.0% Translate
Words2332
0.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
XWiki.UserProfileTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Localization Macro 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.SolrTranslations 75.5% 81.5% 22.0% 0.7% 0.0% 1.5% Translate
XWiki.XWikiSyntaxQuotations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Common WikiManager.CommonTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mail.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Index.Translations 88.8% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
FlamingoThemesCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.UserDirectoryTranslations 57.1% 52.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AppWithinMinutes.Translations 90.3% 83.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
IconThemesCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxImages 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macros.TreeTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TemplateMacro 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main WikiManager.Translations 97.6% 97.4% 1.1% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
Platform.SandboxTestPage 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sandbox.WebHome 50.0% 0.1% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-wiki-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGeneralRemarks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGroups 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHeadings 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHorizontalLine 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHTML 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxDefinitionLists 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Core Resources 93.6% 90.1% 0.8% 1.0% 0.0% 0.1% Translate
XWiki.XWikiSyntaxEscapes 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxIntroduction 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxMacros 50.0% 0.5% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxLists 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
SkinsCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxNewLineLineBreaks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxOtherSyntaxes 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParagraphs 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParameters 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxScripts 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTables 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTextFormatting 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxVerbatim 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
PanelsCode.Translations 89.2% 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AnnotationCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Skin Extensions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Panels.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Repository 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.DocumentTreeTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-extension-handler-xar 94.3% 92.5% 5.6% 5.6% 0.0% 0.0% Translate
Wiki WikiManager.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Jetty listener 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dashboard.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-rendering-ui 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
WYSIWYG Editor API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.OfficeImporterTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Notifications.Code.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Rating module 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.WebHome 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.TemplateProviderTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Refactoring.Default 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Include Macro 82.3% 96.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Display Macro 90.9% 97.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license LGPL-2.1
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master
Last remote commit XWIKI-17582: Possible resource leaks due to unclosed InputStreams f34d6bb28c
tmortagne authored 2 days ago
Filemask.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-help/xwiki-platform-help-ui/src/main/resources/XWiki/XWikiSyntaxLinks_*.properties
Monolingual base language file.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-help/xwiki-platform-help-ui/src/main/resources/XWiki/XWikiSyntaxLinks_en.properties
Translation file .translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-help/xwiki-platform-help-ui/src/main/resources/XWiki/XWikiSyntaxLinks_lv.properties
When User Action Detail Object
2 years ago valdisvi Translation changed XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxLinks - Latvian
= Editing =

== Saites ==

{{comment}}please do not translate the sub headlines{{/comment}}
=== 1.0 Links ===

|=(% style="width:20%" %)Piemērs|=XWiki 1.0 sintakse|=(% style="width:20%" %)Rezultāts
|Saite uz lapu tekošajā vietā|{{{[WebHome]}}}|[[Web Home>>WebHome]]
|Saite ar nosaukumu|{{{[nosaukums>WebHome]}}}|[[nosaukums>>WebHome]]
|Saite uz lapu norādītā vietā|{{{[Main.WebHome]}}}|[[Web Home>>Main.WebHome]]
|Saite uz subviki|{{{[subwiki:Main.WebHome]}}}|[[Web Home>>xwiki:Main.WebHome]]
|Saite, kas atveras jaunā lapā|{{{[nosaukums>WebHome>_blank]}}}|[[nosaukums>>WebHome||rel="__blank"]]
|Saite uz URL atklātā tekstā|{{{Šis ir URL: http://xwiki.org}}}|Šis ir URL: http://xwiki.org
|Saite uz URL|{{{[http://xwiki.org]}}}|[[http://xwiki.org]]
|Saite uz URL ar nosaukumu|{{{[XWiki>http://xwiki.org]}}}|[[XWiki>>http://xwiki.org]]
|Saite uz e-pastu|{{{[janis@test.lv>mailto:janis@test.lv]}}}|[[janis@test.lv>>mailto:janis@test.lv]]
|Saite ar attēlu|{{{<a href="$xwiki.getURL("Vieta1.Lapa1")">{image:attels.png|document=Vieta2.Lapa2}</a>}}}|[[image:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png>>Main.WebHome]]
|Saite uz pielikumu|(((
{{info}}Skatīt papildu informāciju par [[//Attach// makrosu>>http://code.xwiki.org/xwiki/bin/view/Macros/AttachMacro]].{{/info}}

{{{{attach:pielikums|file=attels.png}}}}
)))|[[pielikums>>attach:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png]]

{{velocity}}$subHeading XWiki 1.0 saišu sintakse $subHeading{{/velocity}}

Pilnais saites formāts ir: ##(nosaukums[|>])+(saite)(@citaVikiAliase)+([|>]mērķis)+##

* ##nosaukums##: neobligāts saites nosaukums, kas tiek parādīts lietotājam gala tekstā, piemēram, "Mana lapa".
* ##saite##: Saite, kas tiek norādīta sekojošā veidā: ##(virtuālāVikiAliase{{{:}}})+(vieta.)+(reference)(?pieprasījums)+(#enkurs)+##
* Ņemiet vērā, ka ##saite## vai ##nosaukums## ir jānorāda obligāti.
** ##virtuālāVikiAliase##: neobligāts virtuālā viki nosaukums (ja tiek izmantoti virtuālie viki). Saite norādīs uz norādīto virtuālo viki, piemēram, "mansviki".
** ##vieta##: Neobligāts viki vietas nosaukums. Ja vietu nenorāda, tiek izmantota tekošā vieta. Piemērs: "Main".
** ##reference##: Saites reference. Tā var būt URI formā ##{{{protokols:ceļš}}}## (piemēram: {{{"http://xwiki.org"}}}, {{{"mailto:john@smith.com"}}}) vai arī viki lapas nosaukums(piemēram: "WebHome").
** ##pieprasījums##: Neobligāts vietrāža (URL) pieprasījums aiz jautājuma zīmes. Piemēram: {{{"?parametrs_1=5&amp;parametrs_2=Sveiki"}}}.
** ##enkurs##: Neobligāts vietas nosaukums mērķa lapā (enkurs). Ņemiet vērā, ka XWiki automatiski izveido enkurus priekš virsrakstiem. Piemēram: "TableOfContentAnchor".
* ##citaVikiAliase##: Neobligāta [[cita viki>>http://en.wikipedia.org/wiki/InterWiki]] aliase, kas definēta InterWiki sarakstā (skatiet [[Administratora rokasgrāmatu>>http://platform.xwiki.org/xwiki/bin/view/AdminGuide/]]). Piemēram: "vikipēdija"
* ##mērķis##: Neobligāts HTML ##mērķa## atribūts ko izmanto HTML saites ##a## elementā. Šo parametru izmanto, apstrādājot saiti. Pēc noklusēšanas to atver tekošajā logā. Piemēri: "_self", "_blank"

=== 2.0 Links ===

|=(% style="width:20%" %)Piemērs|=XWiki 2.0 sintakse|=(% style="width:20%" %)Rezultāts
|Saite uz lapu tekošajā vietā|{{{[[WebHome]]}}}|[[WebHome]]
|Saite ar nosaukumu|{{{[[nosaukums>>WebHome]]}}}|[[nosaukums>>WebHome]]
|Saite uz lapu norādītā vietā|{{{[[Main.WebHome]]}}}|[[Main.WebHome]]
|Saite uz subviki|{{{[[subwiki:Main.WebHome]]}}}|[[xwiki:Main.WebHome]]
|Saite, kas atveras jaunā lapā|{{{[[nosaukums>>WebHome||rel="__blank"]]}}}|[[nosaukums>>WebHome||rel="__blank"]]
|Saite uz URL atklātā tekstā|{{{Šis ir URL: http://xwiki.org}}}|Šis ir URL: http://xwiki.org
|Saite uz URL|{{{[[http://xwiki.org]]}}}|[[http://xwiki.org]]
|Saite uz URL ar nosaukumu|{{{[[XWiki>>http://xwiki.org]]}}}|[[XWiki>>http://xwiki.org]]
|Saite uz e-pastu|{{{[[janis@test.lv>>mailto:janis@test.lv]]}}}|[[janis@test.lv>>mailto:janis@test.lv]]
|Saite ar attēlu|(((
{{{[[image:Vieta2.Lapa2@attels.png>>Vieta1.Lapa1]]}}}

{{info}}Saišu nosaukumos ir atļauta viki sintakse{{/info}}
)))|[[image:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png>>Main.WebHome]]
|Saite uz pielikumu|{{{[[pielikums>>attach:attels.png]]}}}|[[pielikums>>attach:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png]]


{{velocity}}$subHeading XWiki 2.0 saišu sintakse $subHeading{{/velocity}}

Pilnais saites formāts ir: ##(nosaukums>>)?(saite)(||parametri)*##

* ##nosaukums##: saites nosaukums. Var saturēt viki sintaksi
* ##saite##: saites mērķis, t.i. vieta, kas tiks atvērta, kad uz saites uzklikšķina. Tās sintakse ir līdzīga XWiki 1.0 sintaksei, un tā var būt arī norāde uz {{{mailto:}}} un {{{attach:}}}, lai attiecīgi norādītu uz e-pasta adresi vai lapas pielikumu.
* ##parametri##: Neobligāts vietrāža (URL) pieprasījums aiz jautājuma zīmes. Piemēram: {{{"parametrs_1=5&amp;parametrs_2=Sveiki"}}}.

=== 2.1 Links ===

|=Piemērs|=XWiki 2.1 sintakse|=Rezultāts
|Saite uz lapu tekošajā vietā|{{{[[WebHome]]}}}|[[WebHome]]
|Saite ar nosaukumu|{{{[[nosaukums>>WebHome]]}}}|[[nosaukums>>WebHome]]
|Saite uz lapu norādītā vietā|{{{[[Main.WebHome]]}}}|[[Main.WebHome]]
|Saite uz subviki|{{{[[subwiki:Main.WebHome]]}}}|[[xwiki:Main.WebHome]]
|Saite, kas atveras jaunā lapā|{{{[[nosaukums>>WebHome||rel="__blank"]]}}}|[[nosaukums>>WebHome||rel="__blank"]]
|Saite uz URL atklātā tekstā|{{{Šis ir URL: http://xwiki.org}}}|Šis ir URL: http://xwiki.org
|Saite uz URL|{{{[[http://xwiki.org]]}}}|[[http://xwiki.org]]
|Saite uz URL ar nosaukumu|{{{[[XWiki>>http://xwiki.org]]}}}|[[XWiki>>http://xwiki.org]]
|Saite uz e-pastu|{{{[[janis@test.lv>>mailto:janis@test.lv]]}}}|[[janis@test.lv>>mailto:janis@test.lv]]
|Saite ar attēlu|(((
{{{[[image:Vieta2.Lapa2@attels.png>>Vieta1.Lapa1]]}}}

{{info}}Saišu nosaukumos ir atļauta viki sintakse{{/info}}
)))|[[image:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png>>Main.WebHome]]
|Saite uz pielikumu|{{{[[pielikums>>attach:attels.png]]}}}|[[pielikums>>attach:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png]]

{{velocity}}$subHeading XWiki 2.1 saišu sintakse $subHeading{{/velocity}}

Pilnais saites formāts ir: **##[nosaukums>>] (saite) [||parametri]##**

* ##nosaukums##: saites nosaukums. Var saturēt viki sintaksi
* ##saite##: saites mērķis, t.i. vieta, kas tiks atvērta, kad uz saites uzklikšķina. Tās sintakse ir līdzīga XWiki 1.0 sintaksei, un tā var būt arī norāde uz {{{mailto:}}} un {{{attach:}}}, lai attiecīgi norādītu uz e-pasta adresi vai lapas pielikumu.
* ##parametri##: Neobligāts vietrāža (URL) pieprasījums aiz jautājuma zīmes. Piemēram: ##queryString="parametrs_1=5&parametrs_2=Sveiki" anchor="HTableOfContents" rel="~_~_blank"##.
Feature|=XWiki Syntax 1.0|=(% style="width:20%" %)Result
|Link to a page in the current Space|{{{[WebHome]}}}|[[Web Home>>WebHome]]
|Link with a label|{{{[label>WebHome]}}}|[[label>>WebHome]]
|Link with XWiki Syntax in the label|{{{<a href="$xwiki.getURL("WebHome")"><strong>bold label</strong></a>}}}|[[**bold label**>>WebHome]]
|Link to a page with the space specified|{{{[Main.WebHome]}}}|[[Web Home>>Main.WebHome]]
|Link to a subwiki|{{{[subwiki:Main.WebHome]}}}|[[Web Home>>xwiki:Main.WebHome]]
|Link that opens in a new window|{{{[label>WebHome>_blank]}}}|[[label>>WebHome||target="_blank"]]
|Link to a URL directly in the text|{{{This is a URL: http://xwiki.org}}}|This is a URL: http://xwiki.org
|Link to a URL|{{{[http://xwiki.org]}}}|[[http://xwiki.org]]
|Link to a URL with a label|{{{[XWiki>http://xwiki.org]}}}|[[XWiki>>http://xwiki.org]]
|Link to an email address|{{{[john@smith.net>mailto:john@smith.net]}}}|[[john@smith.net>>mailto:john@smith.net]]
|Image Link|{{{<a href="$xwiki.getURL("Space1.Page1")">{image:img.png|document=Space2.Page2}</a>}}}|[[image:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png>>Main.WebHome]]
|Image Link with image parameters|{{{<a href="$xwiki.getURL("Space1.Page1")">{image:img.png|document=Space2.Page2|width=26|height=26}</a>}}}|[[[[image:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png||width="26" height="26"]]>>Main.WebHome]]
|Link to an attachment on the current page|(((
{{info}}See [[Attach Macro>>http://extensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/Extension/Attach+Macro+%28Radeox%29]] for details{{/info}}
{{{{attach:text|file=img.png}}}}
)))|[[text>>attach:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png]]
|Link to an attachment in a different page|(((
{{info}}See [[Attach Macro>>http://extensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/Extension/Attach+Macro+%28Radeox%29]] for details{{/info}}
{{{{attach:text|document=Space.Page|file=img.png}}}}
)))|[[text>>attach:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png]]
|Link to an Anchor in a page|{{{[label>Space.Page#anchor]}}}|[[label>>XWiki.XWikiSyntax||anchor=anchor]]
|Link to a Heading in a page|(((
{{{[label>Space.Page#HMyheading]}}}
)))|[[label>>XWiki.XWikiSyntax||anchor=HMyheading]]

{{info}}When you add a Heading, an anchor named "H" followed by the heading title with only alpha characters is created. For example, for a Heading named "My heading", the generated anchor will be "HMyheading".{{/info}}

{{velocity}}$subHeading XWiki Syntax 1.0 Link Specification $subHeading{{/velocity}}

{{info}}
Part in ##( )## is required, parts in ##[ ]## are optional and one of the two chars in ##{ }## needs to be added if optional parts are being used.
{{/info}}

The full format of a link is **##[label {> or |}] (resource) [@interWikiAlias] [{> or |} target]##**

* **##label##**: An optional string which will be displayed to the user as the link name when rendered. Example: ##My Page##
* **##resource##**: The full link reference using the following syntax: **##(reference) [?queryString] [#anchor]##**
** **##reference##**: The link reference. This can be either
*** **A URI** in the form **##protocol:path##** (examples: ##http:~/~/xwiki.org##, ##mailto~:john@smith.com##), or
*** **A wiki page** reference in the form **##~[~[wikiName:] spaceNameList.] (pageName)##**. Examples: ##WebHome##, ##Main.WebHome##, ##mywiki:Main.WebHome##
**** **##wikiName##**: An optional string containing the name of a virtual wiki. The link will point to a page inside that virtual wiki. Example: ##mywiki##
**** **##spaceNameList##**: An optional dot-separated list of wiki Space names. If no space is specified the current space is used. Examples: ##Main##, ##A.B##, ##A.B.C##
**** **##pageName##**: A required string containing the name of the linked wiki page. Example: ##WebHome##
** **##queryString##**: An optional query string for specifying parameters that will be used in the rendered URL. Example: ##mydata1=5&mydata2=Hello##
** **##anchor##**: An optional anchor name pointing to an anchor defined in the referenced link. Note that in XWiki anchors are automatically created for headings. Example: ##HTableOfContents##
* **##interWikiAlias##**: An optional [[Inter Wiki>>http://en.wikipedia.org/wiki/InterWiki]] alias as defined in the InterWiki Map (see the [[Admin Guide>>http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/AdminGuide/]]). This is only valid for wiki page names. Example: ##wikipedia##
* **##target##**: An optional string corresponding to the HTML ##target## attribute for a HTML ##A## link element. This element is used when rendering the link. It defaults to opening the link in the current window. Examples: ##_self##, ##_blank##

=== 2.0 Links ===

|=(% style="width:20%" %)Feature|=XWiki Syntax 2.0|=(% style="width:20%" %)Result
|Link to a page in the current Space|{{{[[WebHome]]}}}|[[WebHome]]
|Link with a label|(((
{{{[[label>>WebHome]]}}}
{{info}}XWiki Syntax is supported inside link labels.{{/info}}
)))|[[label>>WebHome]]
|Link with XWiki Syntax in the label|{{{[[**bold label**>>WebHome]]}}}|[[**bold label**>>WebHome]]
|Link to a page with the space specified|{{{[[Main.WebHome]]}}}|[[Main.WebHome]]
|Link to a subwiki|{{{[[subwiki:Main.WebHome]]}}}|[[xwiki:Main.WebHome]]
|Link that opens in a new window|{{{[[label>>WebHome||target="_blank"]]}}}|[[label>>WebHome||target="_blank"]]
|Link to a URL directly in the text|{{{This is a URL: http://xwiki.org}}}|This is a URL: http://xwiki.org
|Link to a URL|{{{[[http://xwiki.org]]}}}|[[http://xwiki.org]]
|Link to a URL with a label|{{{[[XWiki>>http://xwiki.org]]}}}|[[XWiki>>http://xwiki.org]]
|Link to an email address|{{{[[john@smith.net>>mailto:john@smith.net]]}}}|[[john@smith.net>>mailto:john@smith.net]]
|Image Link|{{{[[image:Space2.Page2@img.png>>Space1.Page1]]}}}|[[image:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png>>Main.WebHome]]
|Image Link with image parameters|{{{[[[[image:Space2.Page2@img.png||width="26" height="26"]]>>Space1.Page1]]}}}|[[[[image:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png||width="26" height="26"]]>>Main.WebHome]]
|Link to an attachment on the current page|{{{[[text>>attach:img.png]]}}}|[[text>>attach:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png]]
|Link to an attachment in a different page|{{{[[text>>attach:Space.Page@img.png]]}}}|[[text>>attach:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png]]
|Link to an Anchor in a page|{{{[[label>>Space.Page#anchor]]}}}|[[label>>XWiki.XWikiSyntax||anchor="anchor"]]
|Link to a Heading in a page|{{{[[label>>Space.Page#HMyheading]]}}}|[[label>>XWiki.XWikiSyntax||anchor="HMyheading"]]
|Link to an Anchor in the current page|{{{[[label>>#anchor]]}}}|[[label>>||anchor="anchor"]]

{{info}}When you add a Heading, an anchor named "H" followed by the heading title with only alpha characters is created. For example, for a Heading named "My heading", the generated anchor will be "HMyheading".{{/info}}

{{velocity}}$subHeading XWiki Syntax 2.0 Link Specification $subHeading{{/velocity}}

{{info}}
The part in ##( )## is required, while the parts in ##[ ]## are optional.
{{/info}}

The full format of a link is **##[label>>] (resource) [@interWikiAlias] [||parameters]##**

* **##label##**: An optional string which will be displayed to the user as the link name when rendered. The label may contain XWiki Syntax. If no label is specified a default label will be generated. The generation pattern can be changed, see the [[Admin Guide>>http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/AdminGuide/]]. Example: ##My Page##
* **##resource##**: The full link reference using the following syntax: **##(reference) [?queryString] [#anchor]##**
** **##reference##**: The link reference in one of the following forms:
*** **URL**: Any URL in the form of **##protocol:~/~/path##**. Examples: ##http:~/~/xwiki.org##, ##https:~/~/svn.xwiki.org/##
*** **Wiki page** reference in the form **##~[~[wikiName:] spaceNameList.] (pageName)##**. Examples: ##WebHome##, ##Main.WebHome##, ##mywiki:Main.WebHome##
**** **##wikiName##**: An optional string containing the name of a virtual wiki. The link will point to a page inside that virtual wiki. Example: ##mywiki##
**** **##spaceNameList##**: An optional dot-separated list of wiki Space names. If no space is specified the current space is used. Examples: ##Main##, ##A.B##, ##A.B.C##
**** **##pageName##**: A required string containing the name of the linked wiki page. Example: ##WebHome##
*** **Attachment** reference in the form **##attach~: [wikiPageName@] (attachmentName)##**. Examples: ##attach~:img.png##, ##attach~:mywiki:Main.WebHome@img.png##
**** **##attach~:##** A required string identifying the resource as attachment.
**** **##wikiPageName##**: An optional string referencing the page that holds the attachment, see "Wiki page" above.
**** **##attachmentName##**: Name of the attachment as it is stored in the wiki.
*** **Email address** in the form **##mailto~: (emailAddress)##** (###anchor## is not valid). Example: ##mailto~:john@smith.com##
**** **##mailto~:##** A required string identifying the resource as email.
**** **##emailAddress##**: Targeted email address. Example: "##john@smith.com##"
** **##queryString##**: An optional query string for specifying parameters that will be used in the rendered URL. Example: ##mydata1=5&mydata2=Hello##
** **##anchor##**: An optional anchor name pointing to an anchor defined in the referenced link. Note that in XWiki anchors are automatically created for headings. Example: ##HTableOfContents##
* **##interWikiAlias##**: An optional [[Inter Wiki>>http://en.wikipedia.org/wiki/InterWiki]] alias as defined in the InterWiki Map (see the [[Admin Guide>>http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/AdminGuide/]]). This is only valid for wiki page names. Example: ##wikipedia##
* **##parameters##**: An optional list of parameters passed to the link. Example: ##target="~_blank"## (open in new window)

=== 2.1 Links ===

|=Feature|=XWiki Syntax 2.1|=Result
|Absolute link to page ##PageB## located in ##PageA##|{{{[[PageA.PageB]]}}}|[[PageB>>]]
|Relative link to page ##PageA## from the current page|{{{[[PageA]]}}} or {{{[[.PageA]]}}}|[[PageA>>]]
|Relative link to page ##PageB## in ##PageA## from the current page|{{{[[.PageA.PageB]]}}}|[[PageB>>]]
|Link with a label|(((
{{{[[label>>PageA]]}}}

{{info}}XWiki Syntax is supported inside link labels.{{/info}}
)))|[[label>>]]
|Link with wiki syntax in the label|{{{[[**bold label**>>PageA]]}}}|[[**bold label**>>]]
|Link on an image|{{{[[image:PageA@img.png>>PageA]]}}}|[[image:XWiki.XWikiSyntaxLinks@img.png>>]]
|Absolute link to page ##PageB## located in ##PageA## in wiki ##WikiA##|{{{[[WikiA:PageA.PageB]]}}}|[[PageB>>]]
|Link that opens in a new window|{{{[[PageA||target="_blank"]]}}}|[[PageA>>]]
|Implicit link to a URL|{{{This is a URL: http://xwiki.org}}}|This is a URL: http://xwiki.org
|Explicit link to a URL|{{{[[http://xwiki.org]]}}}|[[http://xwiki.org]]
|Explicit link to a URL with a label|{{{[[XWiki>>http://xwiki.org]]}}}|[[XWiki>>http://xwiki.org]]
|Link to an email address|{{{[[john@smith.net>>mailto:john@smith.net]]}}}|[[john@smith.net>>mailto:john@smith.net]]
|Link to an attachment on the current page|{{{[[attach:img.png]]}}}|[[img.png>>]]
|Link to an attachment in a different page|{{{[[attach:PageA.PageB@img.png]]}}}|[[img.png>>]]
|Link to an Anchor in a page|{{{[[PageA.PageB||anchor="anchor"]]}}}|[[PageB>>]]
|Link to a Heading in a page|(((
{{{[[PageA.PageB||anchor="HMyheading"]]}}}

{{info}}When you add a Heading, an anchor named "H" followed by the heading title with only alpha characters is created. For example, for a Heading named "My heading", the generated anchor will be "HMyheading".{{/info}}
)))|[[PageB>>]]
|Link to an anchor in the current page|{{{[[label>>||anchor="anchor"]]}}}|[[label>>]]
|Link to a page with a query string|{{{[[PageA.PageB||queryString="param1=value1&param2=value2"]]}}}|[[PageB>>]]
|Link to the current page with a query string|{{{[[label>>||queryString="param1=value1&param2=value2"]]}}}|[[label>>]]

{{velocity}}$subHeading XWiki Syntax 2.1 Link Specification $subHeading{{/velocity}}

{{info}}
The part in ##( )## is required, while the parts in ##[ ]## are optional.
{{/info}}

The full format of a link is **##[label>>] (resource) [||parameters]##**

* **##label##**: An optional string which will be displayed to the user as the link name when rendered. The label may contain XWiki Syntax. If no label is specified a default label will be generated. The generation pattern can be changed, see the [[Admin Guide>>http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/AdminGuide/]]. Example: ##My Page##
* **##resource##**: A required string with the link reference in one of the following forms
** **URL**: Any URL in the form of **##[url:] (protocol:~/~/path)##**. Examples: ##http:~/~/xwiki.org##, ##url:https:~/~/svn.xwiki.org/##
*** **##url:##** An optional string identifying the resource as an URL.
** **Wiki page** reference in the form **##(doc: ) ~[~[wikiName:] spaceNameList.] (pageName)##**. Examples: ##doc:Welcome##, ##doc:Main.Welcome##, ##doc:mywiki:Main.Welcome##
*** **##doc:##** A required string identifying the resource as an XWiki terminal page. A non-terminal page can also be referenced this way, but it must append its ##.WebHome## part (e.g. ##doc:Sandbox.WebHome##).
*** **##wikiName##**: An optional string containing the name of a virtual wiki. The link will point to a page inside that virtual wiki. If no wiki is specified, the current wiki is used. Example: ##mywiki##.
*** **##spaceNameList##**: An optional dot-separated list of wiki Space names. If no space is specified the current space is used. Examples: ##Main##, ##A.B##, ##A.B.C##
*** **##pageName##**: A required string containing the name of the linked wiki page. Example: ##Welcome##
** **Wiki space** {{info}}Since 7.4.1{{/info}} reference in the form **##(space: ) [wikiName:] (spaceNameList)##**. Examples: ##space:Main##, ##space:mywiki:Main##, ##space:A.B.C##
*** **##space:##** A required string identifying the resource as an XWiki non-terminal page (i.e. a space).
*** **##wikiName##**: An optional string containing the name of a virtual wiki. The link will point to a page inside that virtual wiki. If no wiki is specified, the current wiki is used. Example: ##mywiki##
*** **##spaceNameList##**: A required list of dot-separated wiki Space names pointing to the final linked wiki Space (or non-terminal page). Examples: ##Main##, ##A.B##, ##A.B.C##
** **InterWiki page** reference in the form **##interwiki: (interWikiAlias: ) (pageName)##**. Example: ##interwiki:wikipedia:XWiki##
*** **##interwiki:##** A required string identifying the resource as an InterWiki link.
*** **##interWikiAlias##**: An optional [[Inter Wiki>>http://en.wikipedia.org/wiki/InterWiki]] alias as defined in the InterWiki Map (see the [[Admin Guide>>http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/AdminGuide/]]). Example: ##wikipedia##
*** **##pageName##**: A required string containing the name of the linked page. Example: ##XWiki##
** **Attachment** reference in the form **##attach~: [wikiPageName@] (attachmentName)##**. Examples: ##attach~:img.png##, ##attach~:mywiki:Main.WebHome@img.png##, ##attach~:mywiki:Main@img.png##
*** **##attach~:##** A required string identifying the resource as attachment.
*** **##wikiPageName##**: An optional string referencing the (terminal or non-terminal) page that holds the attachment. This is resolved identically to "Untyped", below.
*** **##attachmentName##**: Name of the attachment as it is stored in the wiki. Example: ##photo.png##
** **Email address** in the form **##mailto~: (emailAddress)##** (###anchor## is not valid). Example: ##mailto~:john@smith.com##
*** **##mailto~:##** A required string identifying the resource as email.
*** **##emailAddress##**: Targeted email address. Example: ##john@smith.com##
** **Relative path** reference on the server in the form **##path: (relPath)##**. Example: ##path:$doc.getURL('reset')## produces target address ##http:~/~/server.domain.com/xwiki/bin/reset/Space/Page## where ##/xwiki/bin/reset/Space/Page## is produced by ##$doc.getURL('reset')##.
*** **##path:##** A required string identifying the resource as a relative path.
*** **##relPath##**: A required string containing the relative path of the resource on the server that shall be linked.
** **UNC (Windows Explorer)** reference in the form **##unc: (path)##**. The link is rendered as a ##file:~/~/## link. Examples: ##unc:C:Windows##, ##unc:~~myserverpathimg.png##, ##unc:home/user/somefile##
*** **##unc:##** A required string identifying the resource as a UNC (Windows Explorer) path.
*** **##path##**: A required string containing the local path of resource accessible by the user. Examples: ##C:Windows##, ##~~myserverpathimg.png##, ##home/user/somefile##
** **Untyped**: If none of the above mentioned resource types are specified (i.e. no ##type:## resource prefix was specified in the link), then the link will be treated as a link to an XWiki terminal or non-terminal page using the following algorithm:
*** **##Terminal page##** in the current space, //only// if it exists. Example: ##~[~[A]]## is resolved to the equivalent of ##~[~[doc:currentSpace.A]]##
*** **##Non-terminal page##** {{info}}Since 7.4.1{{/info}} in the current space. Example: ##~[~[A]]## is resolved to the equivalent of ##~[~[space:currentSpace.A]]##, which is the equivalent of ##~[~[doc:currentSpace.A.WebHome]]##
*** If the current page is non-terminal and the previous 2 checks above did not find an existing page, 2 additional checks are made:
**** **##Terminal page##** {{info}}Since 7.4.1{{/info}} as sibling in the parent space, //only// if it exists. Example: The ##~[~[B]]## link inside the non-terminal page ##A.C## is resolved to the equivalent of ##~[~[doc:A.B]]##
**** **##Non-terminal page##** {{info}}Since 7.4.1{{/info}} as sibling in the parent space, regardless if it exists or not. Example: The ##~[~[B]]## link inside the non-terminal page ##A.C## is resolved to the equivalent of ##~[~[space:A.B]]##, which is the equivalent of ##~[~[doc:A.B.WebHome]]##
*** //Note1 - Absolute links//: {{info}}Since 7.4.1{{/info}} If the untyped link has 2 or more dot-separated components specified (i.e. that look like a space name and a page name), the above algorithm will resolve the page relative to the current wiki, and not the current space. Example: ##~[~[A.B]]## can be resolved to either ##~[~[doc:currentWiki:A.B]]## (if it exists) or to ##~[~[space:currentWiki:A.B]##] (equivalent of ##~[~[doc:currentWiki:A.B.WebHome]]##) and not to ##~[~[doc:currentWiki:currentSpace.A.B]]## or ##~[~[doc:currentWiki:currentSpace.A.B.WebHome]]##.
*** //Note2 - Special handling of ##.WebHome##//: {{info}}Since 7.4.1{{/info}} If the untyped link ends in ##.WebHome##, it will //always// be handled as a terminal page. Example: ##~[~[A.WebHome]]## will always be resolved to the equivalent of ##~[~[doc:A.WebHome]]## and not to ##~[~[doc:A.WebHome.WebHome]]##.
* **##parameters##**: An optional list of space-separated parameters passed to the link. Example: ##queryString="mydata1=5&mydata2=Hello" anchor="HTableOfContents" target="~_blank"##
** **##queryString##**: An optional query string for specifying parameters that will be appended to the link target address and used in the rendered URL. Example: ##url:http:~/~/domain.com/path||queryString="mydata1=5&mydata2=Hello"## produces target address ##http:~/~/domain.com/path?mydata1=5&mydata2=Hello##
** **##anchor##**: An optional anchor name pointing to an anchor defined in the referenced link. Note that in XWiki anchors are automatically created for headings. Example: ##url:http:~/~/domain.com/path||anchor="HTableOfContents"## produces target address ##http:~/~/domain.com/path#HTableOfContents##
** **##target##**: An optional parameter that allows to open link target in new window. Example: ##target="~_blank"##
2 years ago valdisvi Translation changed XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxLinks - Latvian
XWiki saišu sintakses saites
2 years ago valdisvi Translation changed XWiki Platform/XWiki.XWikiSyntaxLinks - Latvian
XWikiSyntaxLink sintakses saites
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2 2332 20801
Translated 50.0% 1 1 16
Needs editing 50.0% 1 2331 20785
Failing check 50.0% 1 2331 20785

Last activity

Last change Oct. 3, 2018, 2:40 p.m.
Last author Valdis Vitolins

Activity in last 30 days

Activity in last year