Translation status

Strings70
100.0% Translate
Words987
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Dashboard.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.2% 0.0% Translate
Applications.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AppWithinMinutes.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tour.HomepageTour.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Core Resources 98.5% 97.7% 0.6% 0.1% 0.0% 0.1% Translate
Common WikiManager.CommonTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.SolrTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
XWiki.UserProfileTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.UserDirectoryTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mail.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AnnotationCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-wiki-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Wiki WikiManager.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Localization Macro 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Index.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
IconThemesCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Repository 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.ActivityTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Jetty listener 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SkinsCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Panels.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PanelsCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-rendering-ui 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
WYSIWYG Editor API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.DocumentTreeTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.OfficeImporterTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Notifications.Code.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHeadings 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxEscapes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Rating module 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParagraphs 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.WebHome 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxNewLineLineBreaks 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxDefinitionLists 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxIntroduction 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGroups 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.TemplateProviderTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Refactoring.Default 34.6% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParameters 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Project Information

Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license LGPL-2.1
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master 89b6f2ca75, 3 days ago
Filemask.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-administration/xwiki-platform-administration-ui/src/main/resources/XWiki/AdminTranslations_*.properties
Monolingual base language file.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-administration/xwiki-platform-administration-ui/src/main/resources/XWiki/AdminTranslations_en.properties
Translation file .translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-administration/xwiki-platform-administration-ui/src/main/resources/XWiki/AdminTranslations_no.properties
When User Action Detail Object
12 days ago surli Resource update XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
12 days ago surli Committed changes XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
3 weeks ago jasa New translation XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
I stedet for å slette brukeren kan du merke profilen som deaktivert. Dette vil forhindre dem i å logge seg på og vil bevare tilgangsrettighetene knyttet til skriptene de skrev.
a month ago surli New string to translate XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
a month ago surli Resource update XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
a month ago none Committed changes XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
a month ago jasa New translation XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
Brukeren du skal slette har skriptrettigheter og er den siste forfatteren av {0}{1,choice,1#1 side|1<{1} sider}{2}. Skriptene fra {1,choice,1#denne siden|1<disse sidene} kan slutte å fungere hvis du sletter brukeren.
a month ago jasa New translation XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
Brukeren du skal slette, har programmeringsrettigheter og er den siste forfatteren av {0}{1,choice,1#1 side|1<{1} sider}{2}. Hvis {1,choice,1# denne siden|1<disse sidene} har skript som krever programmeringsrettigheter, vil disse skriptene slutte å fungere hvis du sletter brukeren.
a month ago jasa Translation changed XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
Brukeren {0} blir slettet og fjernet fra alle {1}gruppene{2} de var medlem av. Er du sikker på at du vil fortsette.?
a month ago jasa New translation XWiki Platform/XWiki.AdminTranslations.xml - Norwegian
Brukeren {0} blir slettet og fjernet fra alle {1}gruppene{2} de var medlem av. Er du sikker på at du vil fortsette.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 70 987
Translated 100.0% 70 987
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 31, 2019, 10:19 a.m.
Last author Jarle Sandmo

Activity in last 30 days

Activity in last year