Translation status

Strings23
100.0% Translate
Words208
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Dashboard.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.2% 0.0% Translate
Applications.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AppWithinMinutes.Translations 98.9% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Core Resources 97.0% 95.7% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% Translate
Common WikiManager.CommonTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.SolrTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
XWiki.UserProfileTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.UserDirectoryTranslations 57.1% 52.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mail.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.AdminTranslations.xml 66.6% 71.9% 7.5% 7.5% 0.0% 0.0% Translate
AnnotationCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-wiki-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Wiki WikiManager.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Localization Macro 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Index.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
IconThemesCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Repository 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.ActivityTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Jetty listener 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SkinsCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Panels.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PanelsCode.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-rendering-ui 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
WYSIWYG Editor API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.DocumentTreeTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.OfficeImporterTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Notifications.Code.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHeadings 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxEscapes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Rating module 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParagraphs 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.WebHome 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxNewLineLineBreaks 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxDefinitionLists 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxIntroduction 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGroups 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.TemplateProviderTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Refactoring.Default 34.6% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParameters 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license LGPL-2.1
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #1224 from xwikiorgci/weblate-xwiki-platform-xwiki-core-resources e9d00cc630
vmassol authored 2 hours ago
Filemask.translation/xwiki-platform-distribution/xwiki-platform-distribution-flavor/xwiki-platform-distribution-flavor-tour/src/main/resources/Tour/HomepageTour/Translations_*.properties
Monolingual base language file.translation/xwiki-platform-distribution/xwiki-platform-distribution-flavor/xwiki-platform-distribution-flavor-tour/src/main/resources/Tour/HomepageTour/Translations_en.properties
Translation file .translation/xwiki-platform-distribution/xwiki-platform-distribution-flavor/xwiki-platform-distribution-flavor-tour/src/main/resources/Tour/HomepageTour/Translations_no.properties
When User Action Detail Object
a year ago None Resource update XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
a year ago None Committed changes XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
a year ago jasa New translation XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
Rundreise fullført
a year ago jasa New translation XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
Det nåværende panelene gir deg enkel tilgang til wikiens programmer og sider.
a year ago jasa New translation XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
For mer informasjon om hver funksjon, gå til {0}dokumentasjonen{1}.
a year ago jasa New translation XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
Dette fullfører rundreisen din på XWiki-grensesnittet og grunnleggende funksjoner.
a year ago None Committed changes XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
a year ago jasa New translation XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
Knappen {0} åpner en skuff som inneholder wiki-relaterte handlinger som Administrasjon og oversikter.
a year ago jasa New translation XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
Du kan søke etter innhold, se etter endringer i siden eller få tilgang til brukerprofilen din.
a year ago jasa New translation XWiki Platform/Tour.HomepageTour.Translations - Norwegian (no)
Overskrift
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 23 208 1269
Translated 100.0% 23 208 1269
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 25, 2019, 11:03 a.m.
Last author Jarle Sandmo

Activity in last 30 days

Activity in last year