Engagera dig i XWiki Contrib.

Hej, och tack för visat intresse.

XWiki Contrib översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för XWiki Contrib till svenska har för närvarande 1544 strängar för översättning och är 58,9% klart.

Om du vill bidra till översättningen av XWiki Contrib måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk