Source Translation
App Within Minutes Applikasjon på minutter
cache mellomlager
When User Action Detail Object
11 months ago jasa Glossary added XWiki Platform/Norwegian (no)
Applikasjon på minutter
a year ago jasa Glossary added XWiki Platform/Norwegian (no)
mellomlager
Browse all glossary changes