Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/changes/?page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 305,
  "next": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/changes/?page=3",
  "previous": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/changes/",
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.xwiki.org/api/units/345028/",
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/zh/",
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/sugov5/",
      "author": "https://l10n.xwiki.org/api/users/sugov5/",
      "timestamp": "2019-10-10T15:34:03.287223Z",
      "action": 5,
      "target": "可视化编辑器,用于编辑页面内容和“文本区域”属性。",
      "id": 172223,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/172223/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/es/",
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/surli/",
      "author": null,
      "timestamp": "2019-10-10T15:46:00.767059Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 172325,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/172325/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/zh/",
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/surli/",
      "author": null,
      "timestamp": "2019-10-10T15:46:04.028774Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 172327,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/172327/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/es/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-10-10T16:31:45.386613Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 172654,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/172654/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/zh/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-10-10T16:31:47.024535Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 172655,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/172655/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-11-04T11:05:48.747015Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 177967,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/177967/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-11-18T04:00:35.977041Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 180845,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/180845/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.xwiki.org/api/units/345007/",
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/pl/",
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/kontakt@onlo.pl/",
      "author": "https://l10n.xwiki.org/api/users/kontakt@onlo.pl/",
      "timestamp": "2020-02-20T12:21:34.684656Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 193531,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/193531/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.xwiki.org/api/units/345007/",
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/pl/",
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/kontakt@onlo.pl/",
      "author": "https://l10n.xwiki.org/api/users/kontakt@onlo.pl/",
      "timestamp": "2020-02-20T12:21:34.696708Z",
      "action": 5,
      "target": "domyślny edytor WYSIWYG",
      "id": 193532,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/193532/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.xwiki.org/api/units/345008/",
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/pl/",
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/kontakt@onlo.pl/",
      "author": "https://l10n.xwiki.org/api/users/kontakt@onlo.pl/",
      "timestamp": "2020-02-20T12:27:11.478463Z",
      "action": 5,
      "target": "Wizualny edytor który jest używany do edytowania zawartości stron i właściwości pola tekstowego.",
      "id": 193533,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/193533/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-20T13:45:00.257394Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 193561,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/193561/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-20T15:45:10.510757Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 193573,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/193573/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.xwiki.org/api/units/345031/",
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/no/",
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/jasa/",
      "author": "https://l10n.xwiki.org/api/users/jasa/",
      "timestamp": "2020-04-16T14:53:28.911787Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 198568,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/198568/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.xwiki.org/api/units/345031/",
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/no/",
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/jasa/",
      "author": "https://l10n.xwiki.org/api/users/jasa/",
      "timestamp": "2020-04-16T14:53:28.947603Z",
      "action": 5,
      "target": "Standard WYSIWYG-editor",
      "id": 198569,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/198569/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.xwiki.org/api/units/345032/",
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/no/",
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/jasa/",
      "author": "https://l10n.xwiki.org/api/users/jasa/",
      "timestamp": "2020-04-16T14:53:59.700699Z",
      "action": 5,
      "target": "Den visuelle redigereren som brukes til å redigere sideinnholdet og tekstområde-egenskaper.",
      "id": 198570,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/198570/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/no/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-04-16T16:01:28.057838Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 198573,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/198573/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/no/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-04-16T16:41:13.321533Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 198576,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/198576/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-22T19:33:38.647254Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 201798,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/201798/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-28T04:00:38.084916Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 204025,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/204025/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-29T04:00:37.644541Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 205582,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/205582/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-29T09:57:10.840618Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 205796,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/205796/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-30T04:00:37.967042Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 206673,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/206673/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-19T04:00:38.324050Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 215687,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/215687/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-20T04:00:38.248359Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 216722,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/216722/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-21T04:00:38.296499Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 217452,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/217452/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-23T04:00:38.645079Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 218772,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/218772/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-24T04:00:38.342257Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 219387,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/219387/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-25T04:00:38.570635Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 220001,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/220001/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-26T04:00:38.330906Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 220618,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/220618/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-27T04:00:38.350952Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 221231,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/221231/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-08-04T13:26:29.042375Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 225497,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/225497/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-08-26T04:00:38.708970Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 235036,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/235036/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-09-06T13:57:27.527881Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 240379,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/240379/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-07T04:00:39.316144Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 252914,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/252914/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-08T12:39:47.363807Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 253784,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/253784/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:29:39.485583Z",
      "action": 55,
      "target": "LGPL-2.1",
      "id": 276185,
      "action_name": "License changed",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276185/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/en/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:30:23.783763Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 276389,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276389/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/es/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:30:24.048809Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 276390,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276390/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/fr/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:30:24.342393Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 276391,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276391/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/mr/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:30:24.625858Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 276392,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276392/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/no/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:30:24.865733Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 276393,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276393/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/pl/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:30:25.116247Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 276394,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276394/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/ru/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:30:25.361885Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 276395,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276395/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/uk/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:30:25.575909Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 276396,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276396/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/zh/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-02T15:30:25.868553Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 276397,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/276397/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-05T16:11:33.040409Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 277413,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/277413/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-12T16:11:32.515375Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 277899,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/277899/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": null,
      "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/surli/",
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-14T10:22:55.545731Z",
      "action": 55,
      "target": "LGPL-2.1-only",
      "id": 278577,
      "action_name": "License changed",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/278577/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/de/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-12-31T03:31:23.317292Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 278907,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/278907/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
      "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/en/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-01-26T12:58:15.030462Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 280238,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/280238/"
    }
  ]
}