Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/193533/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.xwiki.org/api/units/345008/",
  "component": "https://l10n.xwiki.org/api/components/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/",
  "translation": "https://l10n.xwiki.org/api/translations/xwiki-platform/wysiwyg-editor-api/pl/",
  "user": "https://l10n.xwiki.org/api/users/kontakt@onlo.pl/",
  "author": "https://l10n.xwiki.org/api/users/kontakt@onlo.pl/",
  "timestamp": "2020-02-20T12:27:11.478463Z",
  "action": 5,
  "target": "Wizualny edytor który jest używany do edytowania zawartości stron i właściwości pola tekstowego.",
  "id": 193533,
  "action_name": "New translation",
  "url": "https://l10n.xwiki.org/api/changes/193533/"
}