TranslationRules_da

Last modified by Leif Andersen on 2013/08/31 17:49

This page contains translator notes in danish.

Regler

Ordliste

Med inspiration i den svenske udgave er her en liste med oversatte begreber.

Engelsk Dansk Bemærkninger
 account  konto  
 action  handling   
 annotation  annotering, at annotere
 application værktøjapplikation - nej tak!
 attachment  bilag  
 back link  returhenvisning  
 blog  blog  
 comment  kommentar  
 extension  udvidelse  
 feature funktion   
 farm centerwiki-center
 form  formular  
 gadget  dims  
 history  historik  
 layout  layout  
 live table live-tabel 
 login  log på  
 panel  panel  
 password  kodeord  
 preferences  indstillinger  
 presentation  visning  
 profile  profil  
 properties  egenskaber   
 register  registrér  Bydemåde, Bemærk é
 rights  rettigheder  
 sheet formular  
 skin  skind  
 space  område  
 style  style  (som i "Style sheet")  
 stylesheet  Style sheet  
 tag nøgleord 
 template  skema  
 template provider  skema-generator  
 user  bruger  
 view  vis  Som rettighed kunne også bruges "læs"
 wiki  wiki  En wiki, wikien, wikier, wikierne
 workspace Arbejdsfelt Består af sider og områder...

bemærkninger

Annotation

Annotering (Annotation og annotere) findes i den Store Danske Ordbog som "sjældne" ord.

Den var lidt svær i starten og jeg overvejede disse: 

  • Note (ligesom fodnote, valgt i første omgang, men for uspecifik)
  • Notering (for meget fiskerinotering...)
  • Anmærkning er vist nok også korrekt, men har en negativ klang.
  • Google foreslog anmærkning som første valg...

Bemærk, at begrebet fodnote ("Foot note") også findes i XWiki, men inden for et dokument. 

Application

Er under ændring til "værktøj" - Første forsøg havde anvendelser.

Request

Er ikke oversat i modul Monitor. Modulet er beregnet for IT-kyndige, så det nok ok. Man kunne have brugt ordet "Transaktion" - men kun hvis man kunne definere den (begrænsede) betydning i dette tilfælde.

Script

Har konsekvent brugt ordet skript, selv om kode og program måske er ligeså rammende - men måske også en smule afskrækkende.

Skin

Usædvanligt oversat direkte til skind - synes det passer meget godt. Bruges i XWiki i betydningen overflade, men overflade lyder ligeså usædvanlig i den sammenhæng. I daglig dansk tale vil man nok bruge den mere generelle betegnelse layout, der omfatter både "Layout", "Skin", "Style (Sheet)", "Sheet", "Schema" og måske også "Forms."

Style (Sheet)

Ikke oversat endnu. Selv om stil (stilblad?) er en god, direkte oversættelse, så bruges "Style" her i HTML-betydningen ("Style Sheet") til at refere netop til CSS.

Mangler

  • Indholdet i søgefelter ("Search...") er tilsyneladende ikke i property-filen
  • Det samme gælder standard sprogkode, der vises som "Default" indtil man har oversat en side.
  • Der skal laves oversættelser af nogle standard dokumenter, bl.a.
    • xwiki/bin/view/Main/Welcome - Standard velkomst-tekst
Tags:
Created by Leif Andersen on 2012/06/06 21:18
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 10.2 - Documentation