Show last authors
1 This page contains translator notes in danish.
2
3 == Regler ==
4
5 == Ordliste ==
6
7 Med inspiration i den svenske udgave er her en liste med oversatte begreber.
8
9 |=Engelsk |=Dansk |=Bemærkninger
10 | account | konto |
11 | action | handling |
12 | annotation | annotering, at annotere|\\
13 | application| værktøj|applikation - nej tak!
14 | attachment | bilag |
15 | back link | returhenvisning |
16 | blog | blog |
17 | comment | kommentar |
18 | extension | udvidelse |
19 | feature| funktion |
20 | farm| center|wiki-center
21 | form | formular |
22 | gadget | dims |
23 | history | historik |
24 | layout | layout |
25 | live table| live-tabel|
26 | login | log på |
27 | panel | panel |
28 | password | kodeord |
29 | preferences | indstillinger |
30 | presentation | visning |
31 | profile | profil |
32 | properties | egenskaber |
33 | register | registrér | Bydemåde, Bemærk é
34 | rights | rettigheder |
35 | sheet| formular |
36 | skin | skind |
37 | space | område |
38 | style | style | (som i "Style sheet")
39 | stylesheet | Style sheet |
40 | tag| nøgleord|
41 | template | skema |
42 | template provider | skema-generator |
43 | user | bruger |
44 | view | vis | Som rettighed kunne også bruges "læs"
45 | wiki | wiki | En wiki, wikien, wikier, wikierne
46 | workspace| Arbejdsfelt| Består af sider og områder...
47
48 == bemærkninger ==
49
50 === Annotation ===
51
52 **Annotering** (Annotation og annotere) findes i den [[Store Danske Ordbog>>http://ordnet.dk/ddo/ordbog?aselect=annotation&query=annotering||rel="__blank" title="Annotation og Annotering"]] som "sjældne" ord.
53
54 Den var lidt svær i starten og jeg overvejede disse:
55
56 * Note (ligesom fodnote, valgt i første omgang, men for uspecifik)
57 * Notering (for meget fiskerinotering...)
58 * Anmærkning er vist nok også korrekt, men har en negativ klang.
59 * Google foreslog anmærkning som første valg...
60
61 Bemærk, at begrebet fodnote ("Foot note") også findes i XWiki, men inden for et dokument.
62
63 === Application ===
64
65 Er under ændring til "værktøj" - Første forsøg havde anvendelser.
66
67 === Request ===
68
69 Er ikke oversat i modul Monitor. Modulet er beregnet for IT-kyndige, så det nok ok. Man kunne have brugt ordet "Transaktion" - men kun hvis man kunne definere den (begrænsede) betydning i dette tilfælde.
70
71 === Script ===
72
73 Har konsekvent brugt ordet skript, selv om kode og program måske er ligeså rammende - men måske også en smule afskrækkende.
74
75 === Skin ===
76
77 Usædvanligt oversat direkte til skind - synes det passer meget godt. Bruges i XWiki i betydningen overflade, men overflade lyder ligeså usædvanlig i den sammenhæng. I daglig dansk tale vil man nok bruge den mere generelle betegnelse layout, der omfatter både "Layout", "Skin", "Style (Sheet)", "Sheet", "Schema" og måske også "Forms."
78
79 === Style (Sheet) ===
80
81 Ikke oversat endnu. Selv om stil (stilblad?) er en god, direkte oversættelse, så bruges "Style" her i HTML-betydningen ("Style Sheet") til at refere netop til CSS.
82
83 == Mangler ==
84
85 * Indholdet i søgefelter ("Search...") er tilsyneladende ikke i property-filen
86 * Det samme gælder standard sprogkode, der vises som "Default" indtil man har oversat en side.
87 * Der skal laves oversættelser af nogle standard dokumenter, bl.a.
88 ** xwiki/bin/view/Main/Welcome - Standard velkomst-tekst

Search translation

This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 10.2 - Documentation