Diskussionssida för svensk översättning

Last modified by Andreas Jonsson on 2011/12/17 12:14

På denna sida skall diskuteras hur de begrepp som används i XWiki (med moduler) på bästa sätt översätts till svenska och försöka hålla med en uppdaterad ordlista.

I nedanstående tabell listas de aktuella begreppen.
 

Engelska Svenska Anmärkning
 account  konto  
 action  operation  För menyraden i toucan-temat, har dock ordet verktyg används eftersom operationer är för långt. 
 annotation  notis  Verbform: notisera
 attachment  bilaga  
 backlink  tillbakalänk  
 blog  blogg  
 comment  kommentar, kommentera 
 extension  tillägg  
 feature funktion 
 form  formulär 
 gadget  instrument  
 history  historik  
 layout  layout  
 live table live-tabell 
 panel  panel  
 password  lösenord  
 preferences  inställningar  
 presentation  presentation  
 profile  profil  
 properties  egenskaper   
 rights  rättigheter  
 sheet presentationsmall 
 skin  tema  
 space  rum  
 style  stil   
 stylesheet  stilmall  
 template  mall  
 template provider  mallhållare  
 user  användare  
 view  visa  Det är inte en bra översättning för rättigheten "view".  Medelanden på formen "Du har inte rätt att visa den här sidan." borde nog ändras till "Du har inte rätt att läsa den här sidan."
 wiki  wiki  Bestämd form: wikin, pluralis: wikier, wikierna

Aktuella översättningar

Annotation

Tänkbara alternativ: 

 • notis
  Stefan Nilsson använder "notis" för översättning av javatermen "annotation".  SAOB anger också verbet "notisera".
 • kommentar
  Ordet kommentar används ofta som benämning av kommentarer i källkod av olika slag.  Det är också upptaget för översättning av "comment"
 • anmärkning
  I modernt språkbruk är detta kanske ett huvudsakligen negativt laddat ord.  Men en har rätt betydelse enligt Svenska akademiens ordbok: "mer l. mindre konkret, eg.: uttalande af en iakttagelse l. reflexion (i tal l. skrift); ofta mera allmänt: uttalande, yttrande.", "Förklarande, upplysande, litteraturhistoriska, språkliga, textkritiska anmärkningar till en skrift."
 • notering
  Detta tror används mest i sammanhangen att föra anteckningar eller loggbok eller dylikt.
 • annotation
  Verkar vara lite ålderdomligt
 • inflickning
  Intressant alternativ?
 • paragram
  Svenska wikipedia listar "paragram" med ursprung i Nordisk familjebok.  Finns dock inte med i SAOL.
Tags:
Created by Andreas Jonsson on 2010/04/07 10:06
    

Search translation

This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 10.2 - Documentation