Ús dels temps verbals

Comunicació: Usuari > Ordinador

Seguim la IPO (Interfície Persona Ordinador) / Guia d'Estil de Traducció, genèrica per a aplicacions d'ordinador, utilitzem infinitius per ometre articles/preposicions (el/la/els/les/de) per a què la traducció sigui més curta i més directa; Utilitzem aquest criteri per a tots els elements del programa (exceptuant el primer nivell de la barra de menús del programa) que siguin ACCIONS, i l'usuari es dirigeixi a l'ordinador. Aquesta és la guia d'estil que utilitzen tots els altres idiomes, i per tant també la que utilitzem al català.

AnglèsCatalàDescripció
Manage categoriesGestionar categoriesNo utilitzem "Gestiona les categories" que és una traducció vàlida, perquè el destí d'aquesta traducció és un botó, per tant el text ha de ser el més breu possible. Ficant-ho d'aquesta manera podem ometre l'article "les".
En traduccions breus intentarem ometre els articles i preposicions, sempre que es pugui entendre fàcilment la traducció.
Per a més informació consulteu UOC - Servei lingüístic - Verbs.

Comunicació: Ordinador > Usuari

El tracte serà de vostè (vosaltres). El subjecte de l'oració serà "vosaltres".

AnglèsCatalàDescripció
Your account has been disabled. Please contact the administrator if you think this is a problem.El vostre compte ha estat deshabilitat. Contacteu amb l'administrador si creieu que això és degut a un problema.No utilitzem "El teu compte ha estat deshabilitat. Contacta amb l'administrador si creus que això és un problema.".
Per a més informació consulteu UOC - Servei lingüístic - Verbs

Frases que comencen amb: Please...

Ometrem la traducció de "Please", i traduirem la frase com si l'ordinador s'adreces a vosaltres.

AnglèsCatalàDescripció
Please use a longer password.Utilitzeu una contrasenya més llarga.No utilitzem "Si us plau utilitzeu una contrasenya més llarga.".
Mai començarem una frase amb "Si us plau", o "Si et plau".

Eliminació del genere: Masculí/Femení

Intentarem eliminar el genere que està condicionat a l'usuari que pugui estar utilitzant l'aplicació en un determinat instant.

AnglèsCatalàDescripció
Welcome to XWiki Workspaces !Benvinguts als espais de treball XWiki !No utilitzem "Benvingut als espais de treball XWiki !", ni tampoc "Benvingut/Benvinguda als espais de treball XWiki !".
Profile ofPerfilNo utilitzem "Perfil de", perquè després de la traducció va el nom de l'usuari, i aquest pot començar amb vocal. pex: "Perfil de Antoni" (incorrecte)
Aquesta directriu s'utilitzarà sempre que es pugui. Com a norma general no utilitzarem els articles en, na (articles personals), lo (article neutre), es, sa, so (article salat singular), es, ses, sos (article salat plural).
Per a més informació consulteu a UOC - Servei lingüístic - Determinants

Terminologia XWiki

Aquí està l'estat actual de la nostra terminologia. Sou lliure de modificar-la, completar-la i millorar-la.

Les paraules amb diverses traduccions, llevat que s'indiqui el contrari, encara no estan completament definides.

 Anglès  Català  Descripció
 blog  blog  
 flag  marca  (n.) depèn del context; Si s'aplica a un objecte, es tradueix com a marca, altrament bandera, pavelló, ... .
 (v.) abanderar, flaquejar, decaure, ...
 Dashboard  Taulell  
 feed  feed  
 Log-in  Iniciar sessió  
 Log-out  Tancar sessió  
 Panel  Panell  
 Skin  Plantilla  
 password  contrasenya  
 tag  (n.) etiqueta,
 (v.) etiquetar 
 
 username  nom d'usuari  
 view  (n.) vista,
 (v.) visualitzar 
 Depèn del context, també pot traduir-se com a pre-visualització (preview/pre-view), punt de vista, perspectiva, ...
 Amb l'excepció dels OID core.menu.view* que es traduirà amb veure.
 wiki  wiki  
 URL  URL  
Aquest llistat només pretén ser una orientació, mai una imposició.
Es recomana tenir sempre en ment totes les possibles afeccions de la paraula original anglesa.
Podeu utilitzar diccionaris, o bé Babytrans per a conèixer totes les seves possibles afeccions.

Consell

Reviseu l'ortografia mentre esteu traduint al navegador web utilitzant un diccionari:

Tags:
Created by Robert Antoni Buj Gelonch on 2010/02/24 14:45
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.4.4 - Documentation